Sveriges största ekologiska sortiment av vin, öl och sprit

Ekologiskt vin ger fördelar för människor, natur och djurliv

Det som i dagligt tal kallas för "ekologiskt vin", är vin som är gjort på ekologiskt odlade druvor. Sedan 2013 har det blivit möjligt att certifiera hela produktionsprocessen. Certifieringen ska vara gjord  av något av de organ som har hand om certifiering av ekologiska produkter i respektive land. 
Ekologisk odling av vinstockar innebär större respekt för naturen. 
Vinodling med ekologiska metoder förbrukar inte jorden, utan bevarar mikroorganismer och mikrofloran i marken. Ekologisk odling minskar även erosion och avrinning. Att inte använda olika kemiska bekämpningsmedel medför dessutom att vattenresurserna inte belastas på det sätt som sker vid kemisk besprutning av jorden. 

Ekologiskt vin - fördel för konsumenten

Fördelarna för konsumenterna av ekologiskt vin är många. Vin framställt utan syntetiska tillsatser innehåller inte ämnen som kan vara skadliga för hälsan, (förutom alkohol förstås, som vid konsumtion utan återhållsamhet kan vara ohälsosamt). I ekologiskt vin är doserna av svavel (SO2) begränsade. Svavel sätts ofta i samband med besvär såsom huvudvärk och halsbränna. Ekologiskt vin har också visat sig ha kvar sina halter av tanniner, aminosyror, vitaminer, mineraler och spårämnen i större utsträckning.

Ekologi ger fördelar för de som arbetar på vingårdar


bild_15_med
För de som arbetar på vingårdar är det positivt
att ekologisk odling av vindruvor blivit allt mer
utbrett.


Konventionella odlare behandlar växter med olika preparat. Arbetarna inandas ångor från dessa kemikalier och är i princip i ständig kontakt med farliga aktiva ämnen. Idag är kemiska bekämpningsmedel starkt misstänkta för att orsaka ohälsa bland arbetare på vingårdar.

Ekologiskt vin för smakens skull

Slutligen när det gäller smak, så ger ekologiska viner en återspegling av områdets terroir där vinet kommer ifrån och även det klimat som rått på platsen under året. Vi får en förhöjning av upplevelsen och intressantare och smakrikare viner.
Stacks Image 34352