Sveriges största ekologiska sortiment av vin, öl och sprit

Närproducerat eller ekologiskt?


Närproducerat eller ekologiskt?
Stacks Image 34352

Thy Pils, närproducerad ekologisk pilsner.

Av: Peter de Gooyert

Närproducerat före ekologiskt, eller tvärtom?

Det här borde egentligen aldrig vara alternativ som står mot varandra, tankegången om ett hållbarare samhälle är det som förenar. Bäst är naturligtvis ekologiskt i kombination med korta transporter, men tvingas man välja går alltid ekologiskt före närproducerat.
 

Vill du ha gifter i ditt närområde?

Om du ska handla något närproducerat, då är det extra viktigt att varan är ekologisk. Annars innebär det ju att någon kanske sprider ut farliga kemikalier i närheten av där du bor.
 

... så de lär sig!

Om producenterna i ditt närområde får sälja sina produkter trots att de inte är ekologiska, kan de fortsätta bespruta dem med gifter. Gifterna dödar växter och djur. Producenterna kan också att fortsätta att använda konstgödsel som förstör marken.
– Om vi inte slutar köpa deras varor lär de sig inte att de ska sluta spruta gift på maten!
Om vi till exempel köper ekologiska äpplen från Argentina, lär vi på samma vis de Argentinska bönderna att de kan till och med sälja sina äpplen till Sverige, så länge de är ekologiskt odlade. Följden blir att deras jordplättar på vår gemensamma planet inte utsätts för giftbesprutning.

Närproducerat viktigare än ekologiskt?

Ibland träffar jag på någon som förespråkar närproducerat före ekologiskt. Vid många tillfällen kan jag tycka att deras resonemang är mycket märkligt, till exempel när det hålls långa utläggningar om vikten av närproducerade grönsaker, samtidigt som samma person fullständigt struntar i om ett vin kommer från Veneto eller Sicilien (150 mils skillnad).

Välj ekologiskt!

Handla alltid av företag som producerar ekologiskt, oavsett om deras produktionsanläggningar ligger din närhet eller långt borta i ett annat land. När du handlar ekologiskt bidrar du till att planeten mår bättre. Däremot blir ingenting bättre av att man handlar av miljöbovar, bara för att de finns i ens närhet.