Sveriges största ekologiska sortiment av vin, öl och sprit

Stacks Image 34352

Besprutning från helikopter i Alsace.

Av: Peter de Gooyert

Inga syntetiska bekämpningsmedel

Inom ekologisk odling används inte syntetiska kemiska bekämpningsmedel. Inom konventionell odling körs helikoptrar lågt över odlingarna, där de sprider sin dödliga dimma. När syntetiska bekämpningsmedel kommer ut i naturen kan de till exempel ge växter och djur nedsatt fruktsamhet och rubbad ämnesomsättning. Konventionella odlare sprutar bekämpningsmedel mot ogräs, mot insekter och svamp. Ogräs och insekter dör, vilket naturligtvis är syftet med besprutningen. När vissa arter dör påverkas balansen i naturen. Färre blommor ger färre humlor, fjärilar och fåglar. 

Rikare djurliv

På en ekologisk vingård finns därför ett rikare djurliv än på konventionella gårdar. Den ekologiska vinproducenten gödslar marken med djurgödsel och växtrester vilket förbättrar jordkvalitén och gynnar livet i marken. 

Naturen har sin gång

Ekologiskt odlade vindruvor växer och mognar på sina egna villkor, utan syntetiska kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

Inga tillsatser

I ekologiskt vin tillåts inga syntetiska färgämnen, smakämnen, sötningsmedel, aromämnen eller genmodifierade organismer. 

Omtanke om de som arbetar inom näringen

De som arbetar på de ekologiska vingårdarna behöver inte skydda sig mot farliga kemiska bekämpningsmedel. 

Spara energi

Eftersom det går åt mycket energi för att framställa och frakta konstgödsel kan även energiförbrukningen bli lägre på den ekologiska vingården.