Sveriges största ekologiska sortiment av vin, öl och sprit

Argument emot ekologiska viner


Argument emot ekologiska viner
Stacks Image 34352

Var skulle eventuella bismaker komma ifrån?

Av: Peter de Gooyert


Det är tråkigt att notera att vissa konventionella odlare ibland bedriver kampanjer mot ekologiska viner. Även krönikörer som vill underhålla sin publik med putslustiga alster där ekologiska viner ifrågasätts förekommer lite då och då i tidningar och på nätet. Argumentationen mot ekologiska varor kan gestalta sig på olika vis, från militanta försvarstal för giftbesprutningens förträfflighet, misstänkt betalda stollar som hävdar att världens befolkning kommer att svälta om vi inte besprutar vindruvorna, till odlare som med förnuftsliknande ton och retorik, presenterar resonerande förklaringar till varför man inte själv har ekologiska viner. 

Tills det händer något

"- Vi är ekologiska så länge vi inte råkar ut för en situation där vi måste rädda skörden." är utan jämförelse det vanligaste argumentet från producenter som inte är ekologiska, men ändå vill påskina att de har ett ekologiskt tänkesätt. 
Observera att det finns ingenting som heter ”ekologisk tills det händer något”.
Det finns säkert många som till exempel skulle vara bra piloter tills ”det händer något”, men det är ju inte en kvalifikation som gäller när flygbolagen söker folk. Det är just när det "händer något" som det visar sig om odlaren förtjänar att kallas ekologisk och klarar av att hålla sig till biologisk bekämpning av skadedjur och användning av naturliga bekämpningsmetoder även när ”det händer något”. De som behärskar sitt yrke som ekologisk odlare hanterar problem med väder och skadedjursangrepp år efter år. Det går inte att skylla på problematiska situationer, de kommer att dyka upp hela tiden. Antingen kan man sitt jobb, eller kan man det inte. 

Få skillnader?

Många konventionella producenter anser sig jobba ekologiskt och påstår dessutom att skillnaderna i produktionen är få, jämfört med de ekologiska gårdarna. Visst kan det vara så att skillnaderna är få mellan arbetsmetoderna hos en konventionell och en ekologisk odlare, men dessa få skillnader är ofta oerhört betydelsefulla. 

För liten eller för stor?

Vissa menar att mindre producenter (eftersom de är så små) har svårt att vara ekologiska. Utsätts gården för ett angrepp av skadedjur, tappar de hela produktionen. Med samma logik hävdar större producenter att de måste kunna använda bekämpningsmedel, därför att förlusten vid ett angrepp av skadeinsekter skulle bli för stor, (eftersom de är så stora).

För fuktigt?

Svampangrepp kan vara ett problem i fuktigt klimat. Ändå finns det ekologiska odlare som gör utmärkta viner i fuktiga områden. 

För dyrt?

Visst kostar det mer med ekologisk odling, men medvetenheten hos konsumenterna ökar och många inser att alternativet till ett ekologiskt vin är ett vin gjort på druvor som kanske besprutats med giftiga kemikalier. 
Frågan är vilken konsument som betalar det högsta priset.

För byråkratiskt?

Det finns producenter som väljer att inte vara ekologiska med motivationen att de tycker byråkratin runt certifieringen är för stor. Ingen tycker om byråkrati, men att undvika byråkrati har ingenting med odlingsprocessen att göra, bara ren lathet.
 

Sämre vin?

Det finns de som påstår att man använder "ekologiskt" som ursäkt för att vinet inte är lika bra som konventionella viner. Så fungerar det naturligtvis inte alls i verkligheten: Kriterierna för att få glas i Gambero Rosso, Coup du Coer i Hachette,  stjärnor i Platters eller Eichelmann är samma för alla viner, ekologiska som konventionella. 
I vintävlingar görs testerna blint, ingen fördel för ekologiska viner alltså. 
Det finns inte en enda av de restauranger som vi arbetar med, som skulle ta in ett vin bara för att det är ekologiskt. 
Vinkonsumenter köper inte samma vin två gånger om det inte smakar bra. 
Att ekologiska viner skulle vara sämre än konventionella faller på sin egen orimlighet.